Ομάδες

Οι ομάδες/εργαστήρια του Γ&Ο

αποτελούν ένα ασφαλές πλαίσιο όπου τα άτομα εκπαιδεύονται σε νέους δημιουργικότερους τρόπους επαφής, συνεργασίας και επικοινωνίας με τον εαυτό και τους άλλους, μέσα από την αλληλεπίδραση, το μοίρασμα και τον πειραματισμό.

Νέες

No products found which match your selection.

Προηγούμενες

Διαχείριση του άγχους στις εξετάσεις

17 Δεκεμβρίου 2016, 16:30 - 19:00, A' και Β' μέρος Εκπαίδευση (Επαναλαμβάνεται λόγω Νέας Ζήτησης) Διοργανωτής: Γνωρίζω & Ορίζω Την πρώτη ώρα…

Διαχείριση του άγχους στις εξετάσεις

12 Νοεμβρίου 2016, 18:00 - 20:00, Ανοιχτή Ομιλία,«Διαχείριση του άγχους στις εξετάσεις»  Α' μέρος   19 Νοεμβρίου 2016, 18:00 - 20:00, Εκπαίδευση,«Διαχείριση…

Γνωρίζω & Ορίζω: Αλλαγές & Κρίσεις. Δημιουργική αντιμετώπιση κρίσεων, αδιεξόδων, αλλαγών

3 Απριλίου 2016, 10:00 – 14:00   Συντονίστρια: Στέλλα Αργυρούδη (Εργασιακή Ψυχολόγος– Ψυχοθεραπεύτρια Gestalt)   Εστιασμένο βιωματικό…

Deconstructing LiCi | Li(terature) & Ci(nema)

Ανάγνωση και Αυτογνωσία  &  Η έβδομη τέχνη στο ντιβάνι Νοέμβριος 2015 –  έως Ιανουάριο 2016 Κύκλος Σεμιναρίων  Συντονίστρια: Λίλιαν Τσιαβού (Λέκτορας…

 Εξετάσεις και διαχείριση του στρες

14, 21 & 28 Νοεμβρίου 2015, 18:00 – 20:00 Ανοιχτή Ομιλία - Εκπαίδευση Συντονιστής-Ομιλητής: Σπύρος Βασδέκης (Αν. Καθηγητής Ιατρικής Πανεπιστημίου…

Γνωρίζω & Ορίζω: Πώς μπορώ να αναζητήσω αποτελεσματικά εργασία

25 Απριλίου 2015, 10:00  – 15:00   Συντονίστρια: Στέλλα Αργυρούδη (Εργασιακή Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπεύτρια Gestalt)   Εστιασμένο πρακτικό…

Γνωρίζω & Ορίζω: Αλλαγές & Κρίσεις 

Γνωρίζω & Ορίζω: Αλλαγές & Κρίσεις  "Ξεπερνάω Δημιουργικά Κρίσεις και Αδιέξοδα. Διαχειρίζομαι και Προωθώ Αλλαγές"  28 Φεβρουαρίου…