Γνωρίζω & Ορίζω: Πώς μπορώ να αναζητήσω αποτελεσματικά εργασία

25 Απριλίου 2015, 10:00  – 15:00  

Συντονίστρια: Στέλλα Αργυρούδη (Εργασιακή Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπεύτρια Gestalt)

 

Εστιασμένο πρακτικό εργαστήριο διάρκειας 5 ωρών, μέσα από το οποίο οι συμμετέχοντες εφοδιάζονται με όλα τα απαιτούμενα εργαλεία (π.χ. βιογραφικό, σχέδιο αναζήτησης κ.α.) και τις βασικές δεξιότητες (π.χ. ανάπτυξη δικτύου, προσωπική παρουσίαση στη συνέντευξη κ.α.) που θα τους χρειαστούν για να αναζητήσουν ενεργά και αποτελεσματικά τη νέα, κατάλληλη για εκείνους, εργασία. Αφορά  είτε όσους βρίσκονται εκτός εργασίας,  είτε όσους επιθυμούν να μετακινηθούν σε μια νέα. Συμμετέχουν έως 12 άτομα.