Διαχείριση του άγχους στις εξετάσεις

17 Δεκεμβρίου 2016, 16:30 – 19:00, A’ και Β’ μέρος Εκπαίδευση (Επαναλαμβάνεται λόγω Νέας Ζήτησης)

Διοργανωτής: Γνωρίζω & Ορίζω

Την πρώτη ώρα παρουσιάζονται συνοπτικά σε έφηβους και γονείς βασικές πληροφορίες για την κατανόηση του άγχους και του μηχανισμού, καθώς και των μορφών του, των γενεσιουργών αιτιών και την αντιμετώπισή του. Επιπλέον, εξηγείται η λειτουργία της Ομάδας Εφήβων. Την δεύτερη ώρα, την οποία παρακολουθούν μόνο οι έφηβοι, εξοικειώνονται και εξασκούνται σε τεχνικές χαλάρωσης που μπορούν να εφαρμοστούν κατά τις εξετάσεις, αλλά και σε ποικίλες πιεστικές συνθήκες.

Έπειτα, ακολουθούν 5 συναντήσεις της Ομάδας Εφήβων (την 1η Κυριακή κάθε μήνα από τον Ιανουάριο έως και τον Μάϊο). Η Ομάδα θα είναι κλειστή και θα αφορά όσους έχουν συμμετάσχει στο θεωρητικό και πρακτικό μέρος που ολοκληρώνεται στις δύο πρώτες συναντήσεις (12 & 19 Νοεμβρίου,  Α’ και Β’ μέρος αντίστοιχα). Στις μηνιαίες συναντήσεις οι έφηβοι έχουν την ευκαιρία να βελτιώσουν την τεχνική τους, καθώς εξασκούνται περαιτέρω στις τεχνικές, και υποστηρίζονται στην έκφραση ψυχοπιεστικών συναισθημάτων και στον εντοπισμό πηγών που εντείνουν το άγχος, έτσι ώστε να αναγνωρίσουν τρόπους διαχείρισής του. Η διάρκεια της κάθε μηνιαίας συνάντησης είναι 1,5 ώρα.