Διαχείριση του άγχους στις εξετάσεις

12 Νοεμβρίου 2016, 18:00 – 20:00Ανοιχτή Ομιλία,«Διαχείριση του άγχους στις εξετάσεις»  Α’ μέρος  

19 Νοεμβρίου 2016, 18:00 – 20:00Εκπαίδευση,«Διαχείριση του άγχους στις εξετάσεις» Β’ μέρος  

 

Διοργανωτής: Γνωρίζω & Ορίζω

 

A’ μέρος

Παρουσίαση βασικών πληροφοριών για την κατανόηση του άγχους και του μηχανισμού του στους έφηβους και στους γονείς τους. Πρόκειται για εισαγωγική-ενημερωτική ομιλία για την Ομάδα Εφήβων που έχει στόχο την εκπαίδευσή τους σε απλές πρακτικές για την διαχείριση του άγχους κατά την διάρκεια των εξετάσεων και κατά την διάρκεια όλης της προετοιμασίας τους. Επίσης, η ομάδα έχει στόχο την υποστήριξη των εφήβων στην έκφραση ψυχοπιεστικών συναισθημάτων και στον εντοπισμό πηγών που εντείνουν το άγχος, έτσι ώστε να αναγνωρίσουν τρόπους διαχείρισης.

Η Ομάδα Εφήβων ξεκινά τον Νοέμβριο και με εξαίρεση τον Δεκέμβριο συναντιέται την 1η Κυριακή κάθε μήνα έως και τον Μάϊο (σύνολο 5 συναντήσεις 1,5 ώρας). Η Ομάδα θα είναι κλειστή και θα αφορά όσους έχουν συμμετάσχει στο θεωρητικό και πρακτικό μέρος που ολοκληρώνεται στις δύο πρώτες συναντήσεις (12 & 19 Νοεμβρίου).

 

Β’ Μέρος

Σε αυτή την συνάντηση, την οποία παρακολουθούν μόνο οι έφηβοι, εξοικειώνονται και εξασκούνται σε τεχνικές χαλάρωσης που μπορούν να εφαρμοστούν κατά τις εξετάσεις, αλλά και σε ποικίλες πιεστικές συνθήκες.

Έπειτα, ακολουθούν 5 συναντήσεις της Ομάδας Εφήβων (την 1η Κυριακή κάθε μήνα από τον Ιανουάριο έως και τον Μάϊο) . Η Ομάδα θα είναι κλειστή και θα αφορά όσους έχουν συμμετάσχει στο θεωρητικό και πρακτικό μέρος που ολοκληρώνεται στις δύο πρώτες συναντήσεις (12 & 19 Νοεμβρίου,  Α’ και Β’ μέρος αντίστοιχα). Στις μηνιαίες συναντήσεις οι έφηβοι έχουν την ευκαιρία να βελτιώσουν την τεχνική τους, καθώς εξασκούνται περαιτέρω στις τεχνικές, και υποστηρίζονται στην έκφραση ψυχοπιεστικών συναισθημάτων και στον εντοπισμό πηγών που εντείνουν το άγχος, έτσι ώστε να αναγνωρίσουν τρόπους διαχείρισής του. Η διάρκεια της κάθε μηνιαίας συνάντησης είναι 1,5 ώρα.