Υπηρεσίες για Γονείς

Συμβουλευτική Υποστήριξη

Δια ζώσης ή Διαδικτυακά

1η συνάντηση δωρεάν

Ο Σκοπός

Με άμεσο και βιωματικό τρόπο οι  γονείς επεξεργάζονται ζητήματα που είναι σημαντικά για την αρμονία και την συνεργασία ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας & για την άντληση ικανοποίησης και χαράς από αυτή, μέσα σε ένα πλαίσιο ασφαλούς επικοινωνίας και αποδοχής.

Ο Τρόπος

Ατομικές συναντήσεις  με τους γονείς, με κύρια ψυχοθεραπευτική προσέγγιση την θεραπεία Gestalt.

Το Αποτέλεσμα

 • Κάθε σύμπτωμα διευρύνει την επίγνωση και την κατανόηση του προβλήματος
 • Αποφορτίζονται εντάσεις και απελευθερώνονται εγκλωβισμένα συναισθήματα που εμποδίζουν την ροή και την επαφή ανάμεσα στα μέλη
 • Μαθαίνουν να ξεχωρίζουν τις δικές τους ανάγκες ή προβλήματα από τις ανάγκες ή προβλήματα των παιδιών
 • Επαναπροσδιορίζουν τα προσωπικά και διαπροσωπικά όρια και εκπαιδεύονται στην υγιή σύγκρουση και στην γόνιμη επαφή
 • Φωτίζονται τα δυνατά σημεία της οικογένειας και εστιάζοντας στο «εδώ και τώρα» αναδεικνύονται οι πιο κατάλληλες λύσεις

Ο Σκοπός

Οι ομάδες γονέων του Γ&Ο αποτελούν ένα ασφαλές πλαίσιο όπου οι γονείς εκπαιδεύονται σε νέους δημιουργικότερους τρόπους επαφής, συνεργασίας και επικοινωνίας με τα παιδιά τους, μέσα από την αλληλεπίδραση, το μοίρασμα και τον πειραματισμό. Οι ομάδες διεξάγονται βάσει συγκεκριμένης θεματολογίας, αλλά και βάσει των αναγκών της εκάστοτε ομάδας. Ενδεικτική θεματολογία: οριοθέτηση, διαχείριση συγκρούσεων, διαχείριση άγχους, διαχείριση φόβων και φοβιών, οι ρυθμοί στην οικογένεια, η κοινωνικοποίηση των παιδιών, σεξουαλική ταυτότητα, σχολικός εκφοβισμός, εξαρτητικές συμπεριφορές κ.ο.κ.

Ο Τρόπος

Οι ομάδες είναι κλειστού τύπου και γίνονται δεκτά έως και 10 μέλη. Η διάρκεια κάθε κύκλου συναντήσεων ορίζεται με βάση τον σκοπό της εκάστοτε ομάδας. Μπορεί να είναι για παράδειγμα ετήσια ή να περιλαμβάνει έναν περιορισμένο αριθμό συναντήσεων που εστιάζουν στην ανάπτυξη συγκεκριμένης θεματολογίας.

Το Αποτέλεσμα

 • Διευρύνεται η επίγνωση – κατανόηση για τα προβλήματα που ανακύπτουν
 • Αναδεικνύονται, δοκιμάζονται και ενθαρρύνονται σχετικές λύσεις
 • Αποφορτίζονται εντάσεις και απελευθερώνονται εγκλωβισμένα συναισθήματα που εμποδίζουν την ροή και την επαφή ανάμεσα στους γονείς και τα παιδιά
 • Αναγνωρίζονται «ανοιχτοί λογαριασμοί» στις μεταξύ σχέσεις και λαμβάνουν οι γονείς στήριξη για την εποικοδομητική διαχείρισή τους
 • Μαθαίνουν να ξεχωρίζουν πότε ένα πρόβλημα αφορά το ίδιο το παιδί ή την σχέση των ίδιων με το παιδί τους και αντίστοιχα πώς να το διαχειριστούν
 • Μαθαίνουν να ξεχωρίζουν τις δικές τους ανάγκες από τις ανάγκες των παιδιών
 • Αξιοποιούν τον πλούτο των εμπειριών και των οπτικών που προκύπτει από την αλληλεπίδρασή τους με άλλους γονείς
 • Τα προβλήματα αποκτούν την «πραγματική» τους διάσταση, καθώς εντοπίζονται οι ομοιότητες και διαφορές με τις άλλες οικογένειες
 • Λαμβάνουν την στήριξη και την ζεστασιά που προσφέρει μια ομάδα εμπιστοσύνης με κοινούς στόχους

Ομάδες Γονέων

Διαδικτυακά