Υπηρεσίες για Ενήλικες

Αυτογνωσία & θεραπεία

Συμβουλευτική Υποστήριξη Ενηλίκων
(άτομα, ζεύγη)
Δια ζώσης ή Διαδικτυακά

1η συνάντηση δωρεάν

Ο Σκοπός

Να αναγνωρίζει ο συμβουλευόμενος τους μηχανισμούς και τα εμπόδια που προκαλούν ή συντηρούν την ψυχική αστάθεια ή την σωματική ασθένεια ή τις δυσκολίες στις σχέσεις. Να τα διαχειρίζεται και να τα αφαιρεί. Να ζει με περισσότερη πληρότητα και να αξιοποιεί το δυναμικό του στην ολότητά του.

Ο Τρόπος

Ατομικές συναντήσεις με κύρια ψυχοθεραπευτική προσέγγιση την θεραπεία Gestalt:

 • Ολιστική αντιμετώπιση: Σώμα, Συναίσθημα, Σκέψη, Σχέσεις, Συμπεριφορά
 • Εστίαση στο «Εδώ και Τώρα»
 • Επούλωση ψυχικών τραυμάτων
 • Αποκατάσταση εσωτερικής συνοχής και ισορροπίας
 • Θετική νοηματοδότηση της προσωπικής ιστορίας
 • Αποκατάσταση ισορροπίας στις σχέσεις με τους άλλους

Ενδυνάμωση και ενίσχυση της ικανότητας του καθενός για την επίλυση των προβλημάτων του, αξιοποιώντας το «δώρο» των συμπτωμάτων.

Το Αποτέλεσμα

Θεραπεύονται καταθλιπτικές διαταραχές, διαταραχές άγχους, ψυχικά τραύματα, κρίσεις πανικού, συγκρουσιακές σχέσεις σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο, ψυχοσωματικά συμπτώματα/ασθένειες, διαταραχές στην πρόσληψη τροφής, ζητήματα ταυτότητας, ανεπεξέργαστο πένθος κ.α.

Ο Σκοπός

Να βασίζει ο συμβουλευόμενος τις επαγγελματικές ή εκπαιδευτικές επιλογές στην βαθύτερη γνώση του εαυτού του: ποιος/ποια είναι, ώστε  αυτές να είναι στέρεες και να οδηγούν στην ευτυχία και  στην επιτυχία.

Ο Τρόπος

Με ειδικά αυτογνωσιακά ψυχομετρικά εργαλεία, ασκήσεις σταδιοδρομίας, την αφηγηματική προσέγγιση και την συμβουλευτική διαδικασία επιτυγχάνονται:

 • Επαγγελματικός επαναπροσανατολισμός
 • Συνολική εκτίμηση του επαγγελματικού δυναμικού και των επαγγελματικών δεξιοτήτων (competencies), σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας
 • Εντοπισμός και διαχείριση ψυχοσυναισθηματικών εμποδίων
 • Εξερεύνηση κατάλληλων δρόμων σταδιοδρομίας ή/και εκπαιδευτικών επιλογών
 • Κατάρτιση & υλοποίηση συγκεκριμένου πλάνου δράσης
 • Εργαλεία προσωπικής προβολής (π.χ. βιογραφικό, προετοιμασία συνέντευξης, διαδικτυακό προφίλ)
 • Εκπαίδευση και υποστήριξη στις σύγχρονες Τεχνικές Επαγγελματικής Μετάβασης και/ή Αναζήτησης Εργασίας

Το Αποτέλεσμα

Επιλέγονται κατάλληλοι δρόμοι ή κινήσεις σταδιοδρομίας με περισσότερη σιγουριά και πραγματοποιούνται τα επαγγελματικά σχέδια με περισσότερη αυτοπεποίθηση και αποφασιστικότητα.

Διαχείριση Σταδιοδρομίας

Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας Ενηλίκων
(απόφοιτοι, εργαζόμενοι, άνεργοι)
Δια ζώσης ή Διαδικτυακά

1η συνάντηση δωρεάν

Ομάδες / Σεμινάρια

Διαδικτυακά

Ο Σκοπός

Οι ομάδες/εργαστήρια του Γ&Ο αποτελούν ένα ασφαλές πλαίσιο όπου τα άτομα εκπαιδεύονται σε νέους δημιουργικότερους τρόπους επαφής, συνεργασίας και επικοινωνίας με τον εαυτό και τους άλλους, μέσα από την αλληλεπίδραση, το μοίρασμα και τον πειραματισμό. Ενδεικτική θεματολογία: στοχοθέτηση, οριοθέτηση, διαχείριση αλλαγών, διαχείριση άγχους, διαχείριση συγκρούσεων, αυτογνωσία με όχημα τον κινηματογράφο, αναγνώριση αναγκών κ.α..

Ο Τρόπος

Είναι κλειστού τύπου και γίνονται δεκτά έως και 10 μέλη. Η διάρκεια κάθε κύκλου συναντήσεων ορίζεται με βάση τον σκοπό της εκάστοτε ομάδας. Μπορεί να είναι για παράδειγμα ετήσια ή να περιλαμβάνει έναν περιορισμένο αριθμό συναντήσεων που εστιάζουν στην ανάπτυξη συγκεκριμένων δεξιοτήτων ζωής ή εργασιακών δεξιοτήτων. Τα τελευταία πρόκειται για εργαστηριακού τύπου σεμινάρια (εργαστήρια), τα οποία δίνουν εργαλεία στους συμμετέχοντες ώστε να ξεδιπλώσουν το δυναμικό τους, ακόμη και κάτω από αντίξοες συνθήκες, είτε σε προσωπικό, είτε σε επαγγελματικό επίπεδο.

Το Αποτέλεσμα

 • Διευρύνεται η επίγνωση – κατανόηση για τα τρέχοντα προβλήματα και αναγνωρίζονται σχετικές λύσεις
 • Τα προβλήματα αποκτούν την «πραγματική» τους διάσταση, καθώς εντοπίζονται οι ομοιότητες και διαφορές με αυτά άλλων μελών, και αναγνωρίζονται στρεβλές ή δυσλειτουργικές πεποιθήσεις
 • Αποφορτίζονται εντάσεις και απελευθερώνονται εγκλωβισμένα συναισθήματα που εμποδίζουν την ξεκάθαρη αίσθηση του εαυτού και την επαφή με άλλους
 • Μέσα στην «συμβολική» οικογένεια που συνήθως εκπροσωπεί μια ομάδα (κυρίως για τις ομάδες μακράς διάρκειας), αναγνωρίζονται «ανοιχτοί λογαριασμοί» σε σημαντικές σχέσεις και μέσα στο ασφαλές πλαίσιο της ομάδας δοκιμάζονται τρόποι επίλυσης/αποκατάστασης
 • Μαθαίνουν να ξεχωρίζουν τις δικές τους ανάγκες από τις ανάγκες και τα «πρέπει» των άλλων
 • Λαμβάνουν την στήριξη και την ζεστασιά που προσφέρει μια ομάδα εμπιστοσύνης με κοινούς στόχους και γίνονται δεκτικοί στο να λαμβάνουν και να προσφέρουν φροντίδα
 • Εμπλουτίζεται το μεταμορφωτικό ταξίδι της ανακάλυψης του εαυτού μέσα από τα μάτια και τις εμπειρίες και άλλων ανθρώπων