Υπηρεσίες για Έφηβους

Επαγγελματικός Προσανατολισμός

(μαθητές Α’, Β’, Γ’ Λυκείου, απόφοιτοι)
Δια ζώσης ή Διαδικτυακά

1η συνάντηση δωρεάν

Ο Σκοπός

Να μάθω Ποιος/α είμαι; Τί θέλω; Τί μπορώ; Τί επιλογές έχω; Πώς να αποφασίσω; Πώς να επιτύχω; Πώς να σιγουρευτώ;

Ο Τρόπος

Συμβουλευτική διαδικασία με την χρήση ειδικών αυτογνωσιακών εργαλείων (αξιόπιστα και έγκυρα on-line ψυχομετρικά εργαλεία, ερωτηματολόγια αυτοαναφοράς, ειδικές τεχνικές όπως η αφηγηματική προσέγγιση και το αυτογνωσιακό μοτέλο του Χ. Τασιόπουλου).

4 βήματα

1   Ποιος/α είμαι; Τί θέλω; Τί μπορώ; |  Αναγνώριση Ενδιαφερόντων, Προσωπικότητας, Αξιών, Ικανοτήτων, Κινήτρων

2   Τί επιλογές έχω; | Αντιστοίχιση με κατάλληλα Εργασιακά Περιβάλλοντα και Σπουδές (τομείς απασχόλησης, εργασιακές συνθήκες, επαγγελματικά δικαιώματα, προοπτικές, προκλήσεις, βασική εκπαίδευση, μεταπτυχιακά).

3   Πώς να αποφασίσω; Πώς να επιτύχω; | Λήψη απόφασης  και σχεδιασμός της υλοποίησής της. Συζήτηση με τους γονείς, ώστε να μπορούν να την στηρίξουν.

4   Πώς να σιγουρευτώ; | Επαναξιολόγηση της απόφασης και αναπροσαρμογή πλάνου δράσης (follow up) σε 6 ή 12 μήνες, βάσει αναγκών.

Διάρκεια ολοκληρωμένων προγραμμάτων: 3  –  6 συναντήσεις αναλόγως αναγκών.

Διαθέσιμα και συντομότερα προγράμματα: π.χ. 1 – 2 συναντήσεις, αναλόγως αναγκών.

Επιπλέον, Συμβουλευτική Συμπλήρωσης Μηχανογραφικού Δελτίου για τους υποψήφιους στις πανελλαδικές εξετάσεις

Το Αποτέλεσμα

Έφηβοι

 • Αποφασίζουν για τις σπουδές και το επάγγελμα που τους ταιριάζουν με βάσει του ποιοι είναι
 • Εντοπίζουν και ξεπερνούν συναισθήματα και πεποιθήσεις που εμποδίζουν τη λήψη απόφασης
 • Αντιλαμβάνονται επαγγελματικούς δρόμους που δεν είχαν υπόψη
 • Βασίζουν την απόφαση σε ρεαλιστικά δεδομένα
 • Λαμβάνουν υποστήριξη σε ό,τι αποφασίσουν

Γονείς

 • Ενθαρρύνουν την ανάληψη ευθύνης από το ίδιο το παιδί, καθώς ο επαγγελματικός προσανατολισμός το καλεί να ενεργοποιηθεί και να συλλογιστεί το πρώτο του βήμα ως ενήλικας
 • Γνωρίζουν και κατανοούν περισσότερο το παιδί τους, τον χαρακτήρα, τις αξίες, τις κλίσεις, τις επιδιώξεις και τις ανάγκες του
 • Λαμβάνουν σαφείς απαντήσεις και μπορούν να προσφέρουν ουσιαστική βοήθεια στο παιδί τους μέσα
 • Μοιράζονται την ευθύνη με έναν ειδικό και δεν απαιτούν από τους εαυτούς τους «να γνωρίζουν τα πάντα» ή «πάντα να γνωρίζουν» τι είναι καλύτερο για το παιδί τους

Ο Σκοπός

Να αντιμετωπίσει ο/η έφηβος τυχόν εμπόδια που παρουσιάζονται κατά την λήψη επαγγελματικής απόφασης ή και ευρύτερα στην ζωή του (π.χ. σχέσεις, ταυτότητα, διαχείριση άγχους κ.α.)  με σκοπό την ενδυνάμωση, την ψυχική αποφόρτιση και ισορροπία.

Ο Τρόπος

Ατομικές συναντήσεις εστιασμένες στα ζητήματα που έχουν συμφωνηθεί.

Το Αποτέλεσμα

 • Λαμβάνονται πιο συνειδητές επαγγελματικές και ακαδημαϊκές αποφάσεις
 • Δυναμώνει το κίνητρο για την επίτευξή τους και η υποστήριξη από το οικογενειακό περιβάλλον.
 • Αποκτώνται δεξιότητες έκφρασης και αντίληψης εαυτού και συναισθημάτων
 • Αποκτώνται δεξιότητες διαχείρισης άγχους και συγκρούσεων
 • Πρόκειται για ένα ταξίδι αυτοανακάλυψης και ενθάρρυνσης της προσωπικής εξέλιξης

Συμβουλευτική Υποστήριξη

Δια ζώσης ή Διαδικτυακά

Ομάδες

Διαδικτυακά

Ο Σκοπός

Οι ομάδα Εφήβων Διαχείρισης Άγχους του Γ&Ο αποτελεί ένα ασφαλές πλαίσιο όπου οι έφηβοι εκπαιδεύονται σε νέους δημιουργικότερους τρόπους επαφής με τον εαυτό και διαχείρισης άγχους, μέσα από την αλληλεπίδραση, το μοίρασμα και τον πειραματισμό και μέσα από την αύξηση της αυτογνωσίας τους και την εκμάθηση τεχνικών χαλάρωσης.

Ο Τρόπος

Η ομάδες είναι κλειστού τύπου και γίνονται δεκτά έως και 10 μέλη. Κάθε κύκλος περιλαμβανει, μια εναρκτήρια εισαγωγική συνάντηση όπου συμμετέχουν έφηβοι και γονείς, 6 δίωρες συναντήσεις εφήβων ανά δύο εβδομάδες, και μια συνάντηση ατομικής συμβουλευτικής υποστήριξης και Προσφέρεται συμπυκνωμένη γνώση γύρω από τα θέματα διαχείρισης άγχους, διεξάγονται βιωματικές ασκήσεις, παρέχονται εργαλεία και τεχνικές.

Το Αποτέλεσμα

οι συμμετέχοντες

 • μαθαίνουν να εντοπίζουν έγκαιρα τα σημάδια/σωματικά συμπτώματα του άγχους
 • εκπαιδεύονται στο να διαχειρίζονται τα συναισθήματα και τις σκέψεις που το πυροδοτούν
 • αποκτούν εύκολα εφαρμόσιμες δεξιότητες και τεχνικές, όπως τεχνικές χαλάρωσης και τεχνικές διαχείρισης χρόνου
 • χρησιμοποιούν το άγχος προς όφελός τους