από το βιβλίο: Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας, 21ος αιώνας, Σύγχρονες προσεγγίσεις και εφαρμογές.

Θεοδοσάκης, Κώτση, Γκατζιώνης

Θεωρία «Προσχεδιασμένων Τυχαίων Συμβάντων» (Planned Happenstance theory)

Μία από τις πιο δημοφιλείς νεότερες θεωρίες, η οποία κερδίζει ολοένα περισσότερο έδαφος τα τελευταία χρόνια, είναι η θεωρία «Προσχεδιασμένων Τυχαίων Συμβάντων» (Planned Happenstance theory), των Mitchell, Levin και Krumboltz (1999). Σύμφωνα με τη θεωρία, τα τυχαία γεγονότα διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στις επαγγελματικές αποφάσεις και στο πώς εξελίσσεται η καριέρα του ατόμου. Τυχαία γεγονότα, συμπεριλαμβάνουν πρόσωπα που συναντά το άτομο στην πορεία της ζωής του, καθώς και γεγονότα και καταστάσεις που συμβαίνουν σε μία δεδομένη χρονική στιγμή.

Η λέξη happenstance (happen + circumstance), αναφέρεται στα τυχαία γεγονότα, ενώ η λέξη planned, υποδηλώνει ότι τα άτομα μπορούν και είναι καλό να είναι προετοιμασμένα, ώστε να αξιοποιούν τα γεγονότα αυτά. Ενθαρρύνει τα άτομα να υιοθετούν συμπεριφορές που αυξάνουν τις πιθανότητες ανεύρεσης ευκαιριών και να είναι ανοιχτά σε ευκαιρίες που ενδέχεται να προκύψουν. Κυκλοφορώντας έξω, παρακολουθώντας σεμινάρια και ημερίδες, μαθαίνοντας μία ξένη γλώσσα, συναντώντας νέα άτομα, διευρύνοντας τον κοινωνικό κύκλο και, γενικά, δοκιμάζοντας καινούργια πράγματα, αυξάνεται η πιθανότητα να συμβεί ένα «τυχαίο» γεγονός. Οι  Babineaux και Krumboltz (2013), προτρέπουν τα άτομα να δοκιμάζουν καινούργιες δραστηριότητες και, υποστηρίζουν, ότι η εμπειρία «από πρώτο χέρι» είναι ο πιο ουσιαστικός τρόπος πληροφόρησης, στα πλαίσια της διερεύνησης των ενδιαφερόντων τους. Παρέχει, επίσης, έναν από τους καλύτερους τρόπους για να εκτίθενται τα άτομα σε πιθανές ευκαιρίες, τις οποίες δεν έχουν ακόμη εξετάσει.

Μια επαγγελματική ευκαιρία, ενδέχεται να προκύψει εάν το άτομο διατηρεί τους ορίζοντές του ανοιχτούς, με αυθεντική περιέργεια, τάση για διερεύνηση και αναπτύσσοντας μεταβιβάσιμες κοινωνικές και επαγγελματικές δεξιότητες (transferable skills). Σύμφωνα με την Yates (2014:29), «οι επαγγελματικές αποφάσεις συχνά βασίζονται σε μια δραστηριότητα ή γεγονός, που έλαβε χώρα στο παρελθόν, χωρίς να υπάρχει πίσω από αυτά καμία σκέψη αναφορικά με την εργασία». Για παράδειγμα, μία συνάντηση σε μια κοινωνική εκδήλωση ή μια καλοκαιρινή εργασία μερικής απασχόλησης για έναν φοιτητή, μπορεί να οδηγήσουν σε μία επιθυμητή προσφορά για εργασία. Ή ένα άτομο που ξεκίνησε να μαθαίνει Ισπανικά στον ελεύθερο χρόνο του, επειδή απλά ακούγεται ωραία ως γλώσσα, αποφασίζει αργότερα να εργαστεί σε Ισπανόφωνη χώρα ή να κάνει αίτηση για μία θέση εργασίας που θέτει, ως προαπαιτούμενο, την καλή γνώση της Ισπανικής γλώσσας.

Η θεωρία αυτή, έχει πρακτική εφαρμογή κατά τη συνεδρία της συμβουλευτικής. Σύμφωνα με τις Hambly και Bomford (2019), o σύμβουλος μπορεί να βοηθήσει τον συμβουλευόμενο να αναπτύξει δεξιότητες διαχείρισης σταδιοδρομίας και δημιουργίας ευκαιριών. Πιο συγκεκριμένα, ο σύμβουλος μπορεί να βοηθήσει τον συμβουλευόμενο:

  • να δημιουργήσει πλάνο δράσης, που να συμπεριλαμβάνει διερεύνηση, δικτύωση, δοκιμή νέων δραστηριοτήτων και επισκέψεις σε νέα μέρη,
  • να διακρίνει, πώς τυχαία, φαινομενικά, γεγονότα του παρελθόντος, οδήγησαν σε θετικό αποτέλεσμα και να διακρίνει τον δικό του ρόλο και τη συμβολή του σε αυτό,
  • να είναι ανοιχτός στο να λαμβάνει υποστήριξη από άλλα άτομα,
  • να αναγνωρίσει τα μειονεκτήματα, του να έχει μόνο μία ιδέα ή ένα μόνο συγκεκριμένο επάγγελμα κατά νου,
  • να σχεδιάσει και να αξιολογήσει το δίκτυό του (φίλους, συγγενείς, γνωστούς, συνάδελφους, κ.λ.π.) και να μάθει πώς να δικτυώνεται περισσότερο αποτελεσματικά.

Σε γενικές γραμμές, στα πλαίσια της σταδιοδρομίας του ατόμου, κάποιες επαγγελματικές εμπειρίες μπορεί να φαίνεται ότι προκύπτουν από τυχαία γεγονότα. Εκ των υστέρων, πιθανόν το άτομο να διακρίνει μοτίβα σκέψης και δράσης, που δείχνουν πώς ανταποκρίθηκε στα γεγονότα αυτά.

Στον 21ο  αιώνα, η αβεβαιότητα και η ρευστότητα, αποτελούν καταστάσεις με τις οποίες τα άτομα οφείλουν να εξοικειώνονται και να αξιοποιούν, προκειμένου να διευκολύνουν και να ενισχύουν τη διερεύνηση, αλλά και τη δημιουργία νέων ευκαιριών για μάθηση. Οι σύμβουλοι σταδιοδρομίας, πρέπει να δίνουν προτεραιότητα στο να ωθούν τον συμβουλευόμενο στη διερεύνηση, στη μάθηση και στη διεύρυνση του προσωπικού του ορίζοντα και του αντιληπτικού του πεδίου.

 

Δρ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΘΕΟΔΟΣΑΚΗΣ

Η θεραπεία Gestalt είναι μια μορφή ψυχοθεραπείας που επικεντρώνεται στην αύξηση της επίγνωσης, της ελευθερίας και της αυτοκατεύθυνσης ενός ατόμου. Εστιάζει στην παρούσα εμπειρία, στο «εδώ και τώρα», προκειμένου να κατανοήσει το άτομο βαθύτερα τον εαυτό του, τις ανάγκες του και τις ανάγκες της κάθε συνθήκης που βιώνει. Σύμφωνα με την προσέγγιση της Gestalt στην παρούσα εμπειρία συμπυκνώνεται το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον ενός ανθρώπου και η αποκωδικοποίηση της αποκαλύπτει όλη την πληροφορία που χρειάζεται για να είναι σε αυθεντική επαφή με τον εαυτό του και το περιβάλλον του και να δρα αντίστοιχα.

Η λέξη “gestalt” είναι ένας γερμανικός όρος χωρίς άμεση αγγλική μετάφραση. Γενικά σημαίνει «ολόκληρο» ή «μορφή». Θεωρεί κάθε άτομο ως μια ολότητα, ένα μείγμα μυαλού, συναισθημάτων, σώματος και ψυχής με μοναδικές εμπειρίες και πραγματικότητες.

Η θεραπεία Gestalt βασίζεται στην ιδέα ότι κάθε άτομο εξ’ ορισμού εργάζεται για να επιτύχει προσωπική ανάπτυξη και ισορροπία. Κάτω από αυτό το πρίσμα, αντιλαμβάνεται κάθε είδους δυσλειτουργία ως αποτέλεσμα της προσπάθειας για δημιουργική προσαρμογή στις εκάστοτε συνθήκες και ως τον καλύτερο τρόπο που έχει βρει μέχρι εκείνη την στιγμή για να επιβιώσει.
Με εργαλεία την ενσυναίσθηση, και την άνευ όρων αποδοχή βοηθά τα άτομα να απαλλαγούν από τη στενοχώρια, αφού πρώτα μάθουν πώς να εμπιστεύονται και να αποδέχονται αυτό που νιώθουν.

Ο θεραπευτής δεν σκοπεύει στην πρόσκαιρη ανακούφιση του πάσχοντα από τα δυσάρεστα συμπτώματα της νεύρωσης, αλλά τα χρησιμοποιεί ως εργαλείο και μοχλό για να “αναγκάσει” τους ασθενείς να αναθεωρήσουν αρχικά και να αναδομήσουν τελικά τις αντιλήψεις τους και τις στάσεις του σε ένα νέο “όλον” (Gestalt), το οποίο θα εξαλείψει τα νευρωτικά συμπτώματα.
Λέγοντας νευρωτικά συμπτώματα εννοούμε μια αλλοιωμένη εικόνα για το εξωτερικό περιβάλλον (άλλοι), αλλά και το εσωτερικό περιβάλλον (εαυτός), καθώς δεν μπορεί να αντιληφθεί και να εκφράσει ξεκάθαρα τις ανάγκες του, όπως επίσης και να εκτιμήσει με ακρίβεια τις επιδράσεις των συμπεριφορών του. αδυνατεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες του και γενικότερα να φροντίσει τον εαυτό του. Αισθάνεται αβοήθητος και βιώνει αδιέξοδο ως προς την κάλυψη των αναγκών του και απομονώνεται από την επαφή με διάφορα στοιχεία του περιβάλλοντος/πεδίου (μπορεί να είναι δίπλα του κάτι κι εκείνος να μην το βλέπει).

Σκοπός της θεραπείας Gestalt είναι να διευρυνθεί η επίγνωση και να αποκατασταθεί η επαφή με το περιβάλλον (εσωτερικό και εξωτερικό) στην ολότητά του, να ανακαλύψει το άτομο τις πηγές του και το σύνολο του δυναμικού του, αλλά και τους πόρους και τις δυνατότητες που του δίνει το περιβάλλον, ώστε κάθε δράση του να είναι ισορροπημένη και κατάλληλη σύμφωνα με τις απαιτήσεις που διαμορφώνονται από την τρέχουσα πραγματικότητα. Με άλλα λόγια επιδιώκεται η αποδόμηση και η αναδόμηση των διαταραγμένων στερεοτυπικών αντιλήψεων του νευρωτικού ατόμου σε νέο “όλον” (μορφή) που θα είναι σε συμφωνία (αρμονία, ισορροπία) με τις ανάγκες του εαυτού του και του περιβάλλοντος του,

Επομένως, μέσω της θεραπείας gestalt, τα άτομα είναι σε θέση να αναπτύξουν νέες προοπτικές, να αποκτήσουν δεξιότητες ζωής και να φέρουν θετικές αλλαγές στη ζωή τους με μακροπρόθεσμα και σταθερά στο χρόνο αποτελέσματα.

Από τις πιο γνωστές τεχνικές που χρησιμοποιούνται είναι η «άδεια καρέκλα», ο πειεραματισμός και τα παιχνίδια ρόλων, η επεξεργασία των ονείρων, η εστίαση στο εδώ και τώρα και την φαινομενολογία του σώματος, η έκφραση μέσω ποικίλων μορφών τέχνης (ζωγραφική σε χαρτί, στην άμμο, πηλοπλαστική, φωτογραφία, κινηματογράφος, μουσική, χορός κ.α.)

Είναι συνηθισμένο να βαφτίζουμε μια συμπεριφορά αντι-κοινωνική και ενάντια στο συλλογικό καλό, όμως σχεδόν ποτέ δεν μιλάμε για μια «αντι-προσωπική» συμπεριφορά του κοινωνικού συνόλου προς το άτομο! Η πλειοψηφία των κοινωνιών, ανεξαρτήτου μεγέθους έχουν στηριχθεί στον έλεγχο και στην προσπάθεια για εξάλειψη ή καταπίεση της επιθετικής συμπεριφοράς. Τα συνήθη αποτελέσματα από αυτήν την προσπάθεια είναι είτε μια παθητική και απαθής στάση ζωής, είτε μια ανεξέλεγκτη αντιδραστική επιθετικότητα εκδηλούμενη σε διάφορες μορφές βίας. Όμως τι είναι η επιθετική συμπεριφορά και για ποιο λόγο υπάρχει στον κόσμο; Τι εξυπηρετεί; Είναι φυσιολογική, είναι αφύσικη; Γεννιέται μαζί με τον άνθρωπο, μαθαίνεται ως κοινωνική συμπεριφορά; Η ενέργεια της επιθετικής συμπεριφοράς συχνά αναφέρεται ως ορμή. Προέρχεται από την βίωση ματαίωσης ως προς μια επιθυμία, ως προς ένα αντικείμενο. Η ματαίωση προκαλεί θυμό ή ενόχληση και ο θυμός φέρει μαζί του εν δυνάμει επιθετικά στοιχεία, την τάση για αφανισμό, για καταστροφή ή για δράση. Το άτομο επιθυμεί, είτε στην πραγματική είτε στην φαντασιωτική πραγματικότητα, να εξαφανίσει το αντικείμενο που του προκαλεί ματαίωση, να το κάνει να μην υπάρχει. Μέσα από την βίωση του θυμού το άτομο αντιλαμβάνεται τι του είναι θρεπτικό και τι ενοχλεί το σύστημά του, άρα τοξικό για την υγεία και την ισορροπία του. Και όπως η ουρά του αλόγου που αντιλαμβάνεται την αλογόμυγα και κουνιέται για την ξεφορτωθεί, έτσι και ο θυμός βοηθάει το άτομο να δράσει, ώστε να ξεφορτωθεί το μη θρεπτικό συναίσθημα ή βίωμα που προκλήθηκε από το απειλητικό ερέθισμα. Επίσης, υπάρχουν περιστάσεις που η απειλή είναι άμεση και η επιθετικότητα έρχεται ως άμεση και παρορμητική αντίδραση σε αυτήν ως μέσο επιβίωσης, αλλά και περιπτώσεις όπως για παράδειγμα σε συνθήκες πολέμου όπου η επιθετικότητα παίρνει την μορφή μιας πιο συνειδητής ή μεθοδευμένης αμυντικής δράσης, με τον σχεδιασμό της καταστροφής του αντιπάλου. Η ανάλυση της λέξης επί-θεση (επί –θεσις: τοποθέτησις επί άλλου) πέρα από την έννοια της εχθρικής πράξης, έχει και την έννοια της προσθήκης ή της εφαρμογής, υπονοώντας την δυνατότητα κάποιου να επενεργεί πάνω στο περιβάλλον του και άρα να μπορεί να το διαχειρίζεται. Ακόμη, συχνά γίνεται αναφορά στην συγγένεια της επιθετικότητας με την σεξουαλική ορμή… το δάγκωμα με το φιλί είναι πολύ κοντά! Η ψυχανάλυση απέδωσε μεγάλη σημασία στην επιθετικότητα εκ παραλλήλου με την σεξουαλικότητα (και το παιχνίδι της ένωσης και του αποχωρισμού μεταξύ τους) για την ανάπτυξη ενός ανθρώπου από τα πρώτα χρόνια της ζωής του. Φαίνεται, λοιπόν, η επιθετικότητα να έχει σχέση με μια ορμή ζωτικής σημασίας, παρότι έχει συνδεθεί με καταστρεπτικά αποτελέσματα και με πρόκληση πόνου.

Η ιδέα βέβαια ότι οι δυνάμεις της καταστροφής είναι στενά συνδεδεμένες με τις δυνάμεις της ζωής δεν είναι καινούργια. Ακόμη και το όνομα του πατέρα των Θεών με τις δύο βασικές μορφές που εμφανίζεται (Δίας και Ζεύς) υποδηλώνει τις ποιότητες του ΔΙΑχωρισμού και της σύΖΕΥξης (όλο μαζί ΔΙΑ – ΖΕΥξη), όπου η καταστροφή ακολουθείται από μια ένωση των στοιχείων σε μια νέα οργάνωση, οδηγώντας, έτσι, σε εξέλιξη και δημιουργία. Οι κεραυνοί και η καταιγίδα μετατρέπουν το χώμα σε εύφορη γη για να ανθίσουν και να καρπίσουν οι σπόροι…

Θυμάμαι σε μια δουλειά που είχε κάνει πελάτισσά μου, η οποία παρουσίαζε δυσκολία στο να εκφράσει την επιθετικότητά της και να υπερασπιστεί/ικανοποιήσει κάποιες ανάγκες της, είχε καταδείξει με μεγάλη καθαρότητα αυτήν την διαδικασία έκφρασης της επιθετικότητας, της καταστροφής, της διάλυσης και εν τέλει της σύνθεσης και της δημιουργίας. Πειραματιζόμενη με τον πηλό και εκφράζοντας την μη ικανοποίηση και την παθητική στάση της ως σε προς κάποιες περιστάσεις που αντιμετώπιζε εκείνη την στιγμή στη ζωή της, έφτιαξε αρχικά ένα άσχημο και δυσαρμονικό για εκείνην αντικείμενο. Κατέληξε στην συνέχεια να το κομματιάζει με σθένος και μεγάλη απόλαυση σε μικρά-μικρά κομματάκια, όπου έπειτα από όλη αυτήν την καθαρτική διεργασία και έχοντας νιώσει ηρεμία και ανακούφιση, είχε πλέον την διάθεση να ξανασυνθέσει τα κομματάκια σε μια νέα πλήρη και συνειδητή μορφή φτιάχνοντας ένα όμορφο και λείο βάζο που το κοιτούσε με θαυμασμό και ευχαρίστηση. Η όλη διεργασία φάνηκε να είναι εξαιρετικά αναζωογονητική εμπειρία για εκείνην, έχοντας κατά την ολοκλήρωσή της ένα πλατύ χαμόγελο και μια ζωηρή, παιχνιδιάρικη διάθεση.

Επομένως, είναι η επιθετικότητα που χωρίζει και καταστρέφει ή ο τρόπος που κάποιος την διοχετεύει και την αξιοποιεί; Εδώ, έρχεται η επίδραση της κοινωνίας και της κοινωνικής μάθησης. Προσπαθώντας να προστατευεί η κοινωνία από τυχόν αρνητικά αποτελέσματα του θυμού και της επιθετικότητας, επιδιώκει τον έλεγχο και την καταστολή της από τα πρώτα βήματα ενός ανθρώπου στην ζωή. Μαθαίνοντας, ωστόσο να καταπιέζει και να καταστέλλει κάποιος την επιθετικότητα, φαίνεται όλη αυτή η ορμή να οδηγεί σε διαστρεβλωμένες εκφράσεις της: καταστροφική συμπεριφορά είτε για το ίδιο το άτομο (παθητική στάση, έλλειψη δημιουργικότητας και όρεξης για ζωή, νευρώσεις, εξαρτητικές συμπεριφορές, μαζοχιστικές συμπεριφορές κ.ο.κ.) ή σε καταστροφικές συμπεριφορές για τους άλλους και την κοινωνία συνολικά, όταν αυτή βγαίνει ως ανεξέλεγκτη εκτόνωση ή ως συσσωρευμένος θυμός, ως έλλειψη ενσυναίσθησης/ενδιαφέροντος για τους άλλους και ως απαξίωση της ζωής (π.χ. βίαιες αντιδράσεις, καταστροφές, πρόκληση βλάβης σε άλλους, σαδιστικές συμπεριφορές). Και έτσι, ενώ επιδιώκεται η αποφυγή της καταστροφής, το «μη θυμώνεις» οδηγεί σε ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα, καθώς δεν δίνει μια κατάλληλη διέξοδο στο συναίσθημα του θυμού και στην ορμή της επιθετικότητας που ήδη έχει πυροδοτηθεί και η ζέση της παρακινεί για δράση.

Ο Osho (στο «Μεταμόρφωσε τον θυμό σου») λέει ότι αν δεν στρέψεις τον θυμό σε κάποιον άλλο, δεν επιδιώξεις τον πόνο, την καταστροφή ή την εξαφάνισή του, μπορείς να στρέψεις την επιθετική δράση σε ένα ουδέτερο ερέθισμα (π.χ. ένα μαξιλάρι, περπάτημα γύρω από το σπίτι κ.ο.κ.). Μπορείς, έπειτα, να σταθείς να ζήσεις και να παρατηρήσεις την «καταιγίδα» του συναισθήματος, τους κεραυνούς και τις αστραπές του, τις ποιότητές του και τι προκάλεσε τα σύννεφά της (π.χ. μια άδικη κριτική, μια προσβολή ή μια κακή μεταχείριση και πώς αυτή σε επηρεάζει και τον πόνο που την συνοδεύει), καθώς επίσης και να αισθανθείς τον ηλεκτρισμό του, κατανοώντας ότι ανεξάρτητα από το ερέθισμα που το προκάλεσε η ενέργεια αυτή είναι δική σου και δεν ανήκει σε κάποιον άλλο. Με αυτόν τον τρόπο εκτονώνεις την ενέργειά σου αβλαβώς, μπαίνεις στην θέση του παρατηρητή και παίρνεις απόσταση, αποταυτίζοντας την ύπαρξή σου από την ζεστή ηλεκτρισμένη συνθήκη του θυμού. Τότε, αυτή γίνεται μια μεταμορφωτική εμπειρία: ο θυμός σου σου έχει μάθει περισσότερα πράγματα για σένα και την κατάσταση και έχοντας πλέον μεγαλύτερη κατανόηση και απόσταση, ο ηλεκτρισμός και η ζέστη σιγά-σιγά δίνουν την θέση τους στο δροσερό συναίσθημα της συμπόνιας (και για τον εαυτό και για τους άλλους). Αντίστοιχα, οι Perls Hefferline & Goodman (στο Gestalt Therapy) αναφέρουν ότι όταν δεν καταπιέζεται η επιθυμία και το άτομο νιώθει ότι παρά το απειλητικό ερέθισμα είναι δυνατό και ασφαλές, τότε ο θυμός και η επιθετικότητα μεταμορφώνονται σε αγάπη.

Επομένως, ο θυμός και η επιθετικότητα είναι εργαλεία για να αναγνωρίσουμε τι δεν μας πάει καλά και αναλόγως να αναλάβουμε δράση και να προστατευτούμε, και μέσα από την κατάλληλη κοινωνική μάθηση μπορεί η δράση που θα αναλάβουμε να μην είναι ούτε αντι-κοινωνική, αλλά ούτε και «αντι-προσωπική». Μπορεί, όμως, να επιτρέπει την έκφραση του θυμού και της επιθετικότητας, με τρόπο αβλαβή για το άτομο ή τους άλλους, με τρόπο που αυξάνει την κατανόηση και την ενσυναίσθηση και με σκοπό την ένωση και όχι τον διαχωρισμό.

Μπορεί, άρα, η επιθετικότητα να ειδωθεί και ως τρόπος επικοινωνίας με το περιβάλλον. Ιδίως, στα παιδιά που πολλές φορές αυτό που τους ενοχλεί δεν μπορούν να το εκφράσουν με λόγια, γιατί δεν έχουν ακόμη αναπτύξει αυτή την δεξιότητα. Όταν ένα παιδί επιτίθεται είναι μια αφορμή για να κατανοήσουμε ποια είναι τα σύννεφα που φτιάχνουν την δική του καταιγίδα. Μήπως αισθάνεται ότι χρειάζεται περισσότερη αναγνώριση ως προς το ίδιο ή τις ανάγκες του; Μήπως υπάρχουν αλλαγές, γεγονότα, πιέσεις ή συναισθήματα που πλανώνται θολά στον περιβάλλοντα χώρο και που του προκαλούν σύγχυση, καθώς δεν μπορεί να τα ονομάσει και να τα διαχειριστεί; Και σε αυτήν την περίπτωση, αν δεν παραμείνεις στην αρνητική συμπεριφορά και στην προσπάθεια για καταστολή της, αλλά σταθείς στον θυμό του παιδιού (και στον δικό σου που αυτός διεγείρει) και επιδιώξεις να κατανοήσεις την κατάσταση από διάφορες πλευρές, το πιο πιθανό είναι να γευτείς μια αυθεντική και αποκαλυπτική συνάντηση με τον κόσμο του παιδιού και τον δικό σου. Έρευνες έχουν δείξει ότι τα παιδιά που εμφανίζονται ως πιο επιθετικά και εμπλέκονται σε διαδικασίες εκφοβισμού είναι και αυτά που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη για επαφή και εκδήλωση αγάπης (Signe Whitson). Καθώς φαίνεται και πιο πάνω, αλλά και όπως συχνά ακούγεται αγάπη και μίσος πάνε μαζί… ή, διαφορετικά, η πιο συχνή ανάγκη πίσω από την επίθεση είναι η σύνδεση και η επαφή.

 

Ενδεικτική βιβλιογραφία:

Gestalt Therapy, Frederick Perls, Ralph Hefferline, Paul Goodman

Maternity: Coming Face to Face with your own Shadow, Laura Gutman

Μεταμόρφωσε τον θυμό σου, Osho

8 Λύσεις Κλειδιά για να μπει Τέλος στο Bullying, Signe Whitson

Οικογένεια χωρίς Χάος δεν γίνεται, Dr Jan-Uwe Rogge

 

Στέλλα Αργυρούδη Ψυχοθεραπεύτρια Gestalt – Εργασιακή Ψυχολόγος Ιδρύτρια του Γνωρίζω & Ορίζω: τον Εαυτό μου και την Σταδιοδρομία μου.

Πηγή: omorfizoi