Μαθαίνω να παίζω

Ομάδα Γονέων

Ιούνιος 2017 (ακριβής ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής θα συμφωνηθεί με τους συμμετέχοντες)  

Συντονίστριες:

Αντιγόνη Ορφανού (Σχολική Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπεύτρια Gestalt) 

Στέλλα Αργυρούδη  (Ψυχοθεραπεύτρια Gestalt – Εργασιακή Ψυχολόγος)

Μαθαίνω να παίζω και να συνδημιουργώ με το παιδί μου, συναντώντας το μέσα από το εσωτερικό μου παιδί. Το παιχνίδι ως πρόληψη.

Το Γνωρίζω & Ορίζω: τον Εαυτό μου, την Σταδιοδρομία μου διεξάγει καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου μηνιαίες συναντήσεις Ομάδας Γονέων. Οι συναντήσεις είναι διάρκειας 3 ωρών, είναι βιωματικού τύπου και περιλαμβάνουν πληροφόρηση, συζήτηση, μοίρασμα και αλληλεπίδραση. Η συμμετοχή μπορεί να είναι μεμονωμένη σε κάθε ενότητα καθώς είναι αυτοτελής, ωστόσο προτείνεται η συνεχόμενη συμμετοχή, προκειμένου να εργαστεί η ομάδα σε μεγαλύτερο βάθος.

Μέσα από τις συναντήσεις οι γονείς αυξάνουν την κατανόηση για τον τρόπο που λειτουργούν μέχρι τώρα, διαπιστώνουν περαιτέρω τρόπους λειτουργίας και λαμβάνουν εφόδια, ώστε να δρουν πιο συνειδητά και με καλύτερα αποτελέσματα στην σχέση τους με τα παιδιά τους, στην καθοδήγησή τους, αλλά και στην προσωπική τους ισορροπία.

Δηλώσεις συμμετοχής έως και 1 εβδομάδα πριν από την κάθε συνάντηση, στo 210 9326600 και στο info@gnoorizo.gr