Διαχείριση του άγχους στις εξετάσεις

Κυριακή 4 Φεβρουαρίου 2018, 16:00 – 18:00 (Α’ Μέρος) και 

Κυριακή 11 Φεβρουαρίου 201816:00 – 18:00 (Β’ Μέρος) 

 

Συντονιστές:

Μπάμπης Καλαϊτζάκης (Σύμβουλος ΕΠ, Οικονομολόγος), 

Στέλλα Αργυρούδη (Εργασιακή Ψυχολόγος-Ψυχοθεραπεύτρια Gestalt)

 

Σκοπός του εργαστηρίου είναι να δώσει στους εφήβους απλά και εύχρηστα εργαλεία διαχείρισης άγχους για την περίοδο της προετοιμασίας τους, την ώρα των εξετάσεων, αλλά και γενικότερα για την αντιμετώπιση συνθηκών πίεσης.

Στο Α’ μέρος επιτυγχάνεται η κατανόηση του άγχους και του μηχανισμού του. Παρουσιάζονται βασικές πληροφορίες και γίνεται εισαγωγή στις πρακτικές διαχείρισης του άγχους κατά την διάρκεια των εξετάσεων και της εξεταστικής προετοιμασίας. Η παρουσίαση γίνεται στους έφηβους και στους γονείς τους.

Στο Β’ μέρος οι έφηβοι εξοικειώνονται και εξασκούνται σε περαιτέρω τεχνικές χαλάρωσης για την διαχείριση του άγχους κατά την διάρκεια των εξετάσεων, αλλά και νωρίτερα κατά την προετοιμασία τους.

Ακολουθεί 1 επαναληπτική συνάντηση μέσα στον Μάρτιο (σε χρόνο που θα συμφωνηθεί με την ομάδα) για την επιβεβαίωση της εκμάθησης των τεχνικών και την αντιμετώπιση τυχόν δυσκολιών.